Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Mangfold Og Inkludering
Formål
DIAS venner skal arbeide som interessegruppe for asylsøkerne og være pådriver overfor myndighetene. Aktivt initiere og støtte arbeids- og trivselstiltak for asylsøkerne. Bidra til helsefremmende oppussing ut over minste standard. Ta initiativ til og bidra i prosjekter.
Organisasjonsnummer
916668198
Forretningsadresse
c/o Yngvild Wasteson
Vakåsveien 83A
1395 HVALSTAD
E-post
diasvenner@gmail.com