Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Politiske Organisasjoner
Formål
Foreningen Save the Tamils har som formål å bidra til økt innsikt i politisk og samfunnsmessig saker i det tamilske miljø i Norge og internasjonalt.
Organisasjonsnummer
917387087
Forretningsadresse
c/o Kannan Nagendram
Petra Fougners vei 48
1388 BORGEN
Kontaktperson
Kannan Nagendram