Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Hundeklubb.
Organisasjonsnummer
994313266
Postadresse
Postboks 21
1371 ASKER
E-post
askerhundeklubb@gmail.com
Hjemmeside
http://www.askerhundeklubb.com