Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Pensjonistforening som har som oppgave å skape trivsel og hyggelig samvær for dens medlemmer og bidra til å opprettholde kontakten mellom tidligere arbeidskolleger, samt ta opp saker som opptar pensjonistene i SBC.
Organisasjonsnummer
996767035
Postadresse
c/o Magnus Birkeland
Postboks 516
1302 SANDVIKA
Forretningsadresse
c/o Magnus Birkeland
Brønnøyveien 57
1397 NESØYA
Kontaktperson
Magnus Birkeland
Telefon
66 84 76 29