Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Lions Club Borgen er tilsluttet "The International Association of Lions Clubs". Den skal arbeide for de formål som er angitt som Lions mål og etter retningslinjer i Lions etiske norm.
Organisasjonsnummer
893948252
Forretningsadresse
c/o Per Oddvar Hagen
Drengsrudveien 61A
1383 ASKER
Kontaktperson
Per Oddvar Hagen
E-post
hagenper@online.no
Mobiltelefon
934 18 070