Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Sosiale Tjenester
Formål
Røde kors.
Organisasjonsnummer
886276222
Postadresse
Postboks 227
1372 ASKER
Forretningsadresse
Askerveien 47
1384 ASKER
E-post
leder@askerrodekors.no
Hjemmeside
http://www.rodekors.no/asker
Mobiltelefon
952 03 940