Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Sosiale Tjenester
Formål
Bidrar med midler og personlig assistanse til blant annet følgende aktiviteter: Idrett mot rus. Special Olympics. Diskotek for psykisk utviklingshemmede. Blindeforbundet. Na-Ku-Hel.
Organisasjonsnummer
997971256
Postadresse
Postboks 45
1371 ASKER
Forretningsadresse
c/o Mette Sandanger
Torstadåsen 8
1396 BILLINGSTAD
Kontaktperson
Gro Drage
E-post
mettels@broadpark.no
Mobiltelefon
95213602