Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Sosiale Tjenester
Formål
Motarbeide sosial utstøting og marginalisering og bidra til færre individuelle og samfunnsmessige belastninger som følge av rusavhengighet og psykiske lidelser. Støtter rettigheter og behov til utsatte personer og grupper på områder som økonomi, helse og sosial inkludering. NETTVERK I OMSORG har en evangelisk, kristen forankring for sitt diakonale arbeid, verdigrunnlag og menneskesyn.
Organisasjonsnummer
912523152
Postadresse
Postboks 23
1371 ASKER
Forretningsadresse
Gamle Drammensvei 227
1383 ASKER
Hjemmeside
http://www.iomsorg.no