Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Kristen virksomhet. Nettverksbygging. Rådgivning og livshjelp. Forkynnelse, arrangere konferanser, bistå i opprettelse av bibelskoler og kirker.
Organisasjonsnummer
917626383
Forretningsadresse
c/o Christian Oppebøen
Vinterkroken 8A
1395 HVALSTAD
E-post
lars@amazinggrace.no
Hjemmeside
http://www.amazinggrace.no
Mobiltelefon
977 79 700