Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Åpen folkekirke er en landsomfattende organisasjon som arbeider for at Den norske kirke. skal være en åpen, inkluderende, landsdekkende og demokratisk folkekirke som motarbeider diskriminering.
Organisasjonsnummer
914039665
Forretningsadresse
Asker terrasse 47
1384 ASKER
Kontaktperson
Kristin Raaum
E-post
gunleiksrudraaum@gmail.com
Mobiltelefon
95 75 65 75