Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Velforening.
Organisasjonsnummer
922950822
Forretningsadresse
c/o Kjetil Nes
Rådyrfaret 21
1383 ASKER
E-post
nes.kjetil@gmail.com
Mobiltelefon
952 76 234