Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Grave grøfter og bore i fjell for fremføringer av en hovedkloakkledning med stikkledninger til de repektive hyttene
Organisasjonsnummer
919210990
Postadresse
c/o Tor J. Svendsen
Postboks 160
1371 ASKER
Forretningsadresse
Holtet 16
3296 NEVLUNGHAVN
Kontaktperson
Tor Jørgen Svendsen
E-post
torj-sve@online.no
Mobiltelefon
908 85 866
Telefon
66 79 44 05