Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

 • Styrer, råd og utvalg:
  Kommunestyret
  Dato og tid:
  Møtested:
  Møtet holdes som fjernmøte, streaming vil bli delt

  Møtedokumenter til nedlasting

  Video

  Se video av møtet i sin helhet

  Saker på sakskart

  Saksnr:
  0019/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøtet 7. april 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0020/20

  Beskrivelse:
  Forslag til reguleringsplan for ny adkomstvei til Øvre Hallenskog - sluttbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0021/20

  Beskrivelse:
  Asker kommunes legat, herunder tidligere Yggeseth, Holtsmark og Ottersens legater - Endring av vedtekter
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0022/20

  Beskrivelse:
  Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Merete H. Brandshaug (H)
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0023/20

  Beskrivelse:
  Finansreglement for Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0024/20

  Beskrivelse:
  Kontrollutvalgets årlige rapportering 2019
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0025/20

  Beskrivelse:
  Kontrollutvalgets årsplan 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0026/20

  Beskrivelse:
  Lokal forskrift om fag- og timefordeling for grunnskolen i Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0027/20

  Beskrivelse:
  Lokal forskrift - Gebyr for saksbehandling av søknader om fyrverkeriutsalg
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0028/20

  Beskrivelse:
  Fredningssone for hummer
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0029/20

  Beskrivelse:
  Fritak for parkeringsavgift under Koronakrisen
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0030/20

  Beskrivelse:
  Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2020 for Asker og Bærum
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Spørsmål/Interpellasjoner

  Saksnr:
  0003/20

  Beskrivelse:
  Interpellasjoner til kommunestyrets møte 06.05.2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken