• 07.15 Flaggheising på Hvalstad skole. Rektor ved Hvalstad skole, Ragnhild Hertzenberg Sagen, holder tale og 2. trinn synger «Ja, vi elsker»
  • 07.45 Elevene fra 2. - 7.- trinn samles for avgang fra Hvalstad skole til Skaugum 
  • 08.30 Barnetog rundt Skaugum. Hvalstad skole går ut av toget i krysset ved Semsveien/Kirkeveien og følger Kirkeveien frem til Otto Valstads vei, som følges ned til Asker Museum 
  • 09.15 Ved Asker Museum venter 1. trinn. Skolens yngste elever kommer inn i toget som fortsetter ned til skolen. Holmen Skolekorps blir med herfra og lager god 17. mai stemning! 
  • 09.45 Ankomst Hvalstad skole  
  • 10.00 Velkomsttale ved rektor Ragnhild Hertzenberg Sagen ved Hvalstad skole. Tale for dagen av representant fra 7. Trinn. Salg av kaffe, kaker, is og pølser. Alle inntekter går til FAU.
  • 12.00 Leker og loddsalg avsluttes med loddtrekning
  • 13.00 Slutt