Nova aktivitetssenter, Borgenungdommens populære treffsted, har i sommer fått et skikkelig ansiktsløft. Onsdag 4. september ble senteret åpnet igjen til stor glede for ungdommene i nærmiljøet.

Med midler fra Sparebankstiftelsen (ca kr. 800.000), er aktivitetssenteret pusset opp med splitter nytt kjøkken og en stor kjøkkenøy midt i cafeen, der ungdommen selv kan være med på å lage mat fra bunnen av, inspirert av den mangfoldige matkulturen på Borgen.

Fra Nova fritidssenter.
Her er noen av de 250 spente ungdommene som gledet seg stort over at Nova har åpnet igjen - ikke minst med at de har fått et flott nytt kjøkken.

- Måltidet er et viktig samlingspunkt, og tanken er at "verdenskjøkkenet" blir en sosial møteplass der ungdommen opplever fellesskap gjennom matkultur fra mange verdenshjørner, sier Øyvind Thalmann, ungdomskulturarbeider på Nova Borgen. Ungdommen er vant med å lage sin egen Nova-toast, men nå utvides tilbudet ved at ungdommen får lage sin egen smoothie og delta på felles matlaging en dag i uka. 

Mangfoldig matkultur

Med splitter nytt kjøkken og en stor kjøkkenøy med plass til flere, kan ungdommen sitte sammen og lage sunn mat fra bunnen av, inspirert av det kulturelle mangfoldet i nærmiljøet. I tillegg til et helt nytt kjøkken og stor kjøkkenøy, er det lagt nytt gulv og ny frisk farge på veggene.

 - Vi tror dette blir en ny viktig, sosial møteplass, der verdenskjøkkenet kan bidra til å øke interessen og forståelsen for sunne matvaner, samtidig som det er spennende å spise mat fra ulike verdenshjørner, sier Thalmann.

Ungdomsmedvirkning sentralt

I likhet med de andre kultur- og fritidstilbudene i regi av ungdomsavdelingen i kommunen, står ungdomsmedvirkning sentralt. De øvrige kultur- og fritidstilbudene på senteret har kommet i gang etter innspill og medvirkning fra ungdommen selv.

Ordfører Lene Conradi sto for den offisielle åpningen, og deltok også på kjøkkenet. Eva Grothe fra Sparebankstiftelsen var også tilstede, og foruten omvisning i de nye lokalene ble det budt på fingermat, musikk og konkurranser. 

Fra "verdenskjøkkenet" på Nova fritidssenter.
Her ser vi fra venstre: Trine Helland Hammer, ordfører Lene Conradi, Ariana Suarez og Eva Grothe fra Sparebankstiftelsen. Trine og Ariana går i 9. klasse og deltok i matlagingen.