Program for 17. mai på Skaugum, barnetoget, blomsternedleggelser og program i Asker sentrum.

 • Kl. 07.00 Salutt
 • Kl. 08.10 Barnetog på Skaugum
  Fra Skaugum fortsetter barnetoget uavbrutt ned Kirkeveien mot Asker torg. Barn under skolepliktig alder eller voksne kan ikke følge toget.
 • Kl. 07.45 Blomsternedleggelse Erik Byes grav.
  Dikt av Erik Bye leses, og Asker Mannskor synger.
 • Kl. 08.00 Blomsternedleggelse på Rasmus Lølands grav ved Jan M. Vevatne, Asker Mållag og Sangkoret Tonleik.
 • Kl. 08.15 Blomsternedleggelse ved Märtha-monumentet ved formannskapsmedlem Ole Jacob Johansen, og Sangkoret Tonleik.
 • Kl. 08.30 Program ved Minnestøtten
  Velkommen ved formannskapsmedlem Ole Jacob Johansen.
  Asker og Hukenbekken Mannskor synger Norges Fjeld og Olaf Trygvason.
  Tale og bekransning ved sokneprest i Østenstad kirke Astrid S. Morvik.
  Fellessanger: Gud signe vårt dyre fedreland og Ja, vi elsker.
  Dans ved Asker Folkedanslag.
 • Kl. 10.00 Program på Torget
  Velkommen ved leder av 17. mai-komitéen, Kari Sofie Bjørnsen. 
  Fellessang: Norge i rødt, hvitt og blått.
  17. mai-tale ved ordfører Lene Conradi.
  Fellessang: Vi ere en nasjon vi med.
  Tale ved russepresident Sondre Snersrud, Asker videregående skole.
  Musikkinnslag ved Pilip Pham.
  Overrekkelse av pris til vinneren av tegnekonkurransen; Martha Wisløff, klasse 7C Hofstad skole
  Bekransning av Kong Olav-monumentet. 
  Fellessang: Ja, vi elsker dette landet.
  Asker Musikkorps og korene Mellom-Stemt, Tonleik og Asker Mannskor deltar. 
 • Kl. 11.00 Folkefest på Bakerløkka
  Innslag ved Ila Auto, Asker Spel- og Danselag, Danseringen Livskjelda og lokale innslag fra Asker UKM. Konferansier er Matias Hilmar Iversen.
 • Kl. 13.00 Festgudstjeneste i Asker kirke
  Sokneprest Tor Øystein Vaaland. Kantor Ingvild Køhn Malmbekk, fiolinist Harald Velsand og Asker folkedanslag medvirker.
 • Fra kl. 14.00 Folkefest på Asker Museum
  Kl. 14.15 Folketog fra Hvalstad stasjon, ledet an av korpset: «Museumsgangerne».
  Kl. 14.30 Leker, tombola, folkedans, is, kaffe, kaker, samvær og utlodning i den vakre museumshagen
Tegning 17. mai-program
Vinnertegningen for årets 17. mai-program er tegnet av Martha Wisløff fra klasse 7C ved Hofstad skole.