På flere av kommunens friområder ligger det småbåter. Flere av dem er ikke lenger brukbare, mens noen ser ut til å være i bruk. Da disse ligger på kommunale friområder, må eierne fjerne dem før 1. juni. Hvis ikke eier finner godkjent plass til dem eller kjører dem til Yggeset for vrakpanting, blir de fjernet av kommunen etter 1. juni.

De fleste av båtene ligger på Hvalstrand, men også i Håkavika og langs Løkeneshalvøya ligger det båter som må fjernes. Asker kommune er grunneier, og så lenge områdene ikke er regulert til båtopplag men til friområde, skal det ikke ligge private båter der.

Noen har muligens tidligere fått tillatelse fra kommunen, men hvis det ikke fremlegges skriftlig tillatelse fra grunneieren Asker kommune, må båten fjernes innen 1. juni 2018.

Dersom båten ikke blir fjernet, eller skriftlig tillatelse fremvist til Asker kommune, Natur og idrett, Jørgensløkka 60, 1387 Asker, eventuelt Natur.idrett@asker.kommune.no innen 1. juni 2018, vil båten bli fjernet av grunneieren, Asker kommune.  Den vil da bli avhendet eller destruert.

Småbåter uten motor kan leveres gratis på Yggeset

Båter inntil 15 fot uten motor kan gratis leveres på Yggeset gjenvinningsstasjon. Vi viser til Miljøverndirektoratets ordning for retur av gamle fritidsbåter. Du kan fylle ut skjema du finner på miljodirektoratet.no, og få det stemplet ved levering på godkjent avfallsanlegg -  blant annet Yggeset. Skjemaet kan deretter vedlegges søknad om refusjon og du vil dermed få 1 000 kroner fra Miljødirektoratet. Skjemaet kan også hentes hos Natur og idrett i Jørgensløkka 60.Vrakbåter