Asker ble tirsdag 5. juni tildelt 14 251 000 kroner i spillemidler til idrett og friluftsliv fra Akershus fylkeskommune.

13 665 000 kroner til idrettsanlegg

  • Holmen svømmehall ble tildelt 10 250 000 kroner. Dette er del av en total tildeling  over flere år til den nye svømmehallen. Med årets overføring har hallen fått 17,6 millioner av en total bevilgning på ca. 36 millioner kroner.
  • Dikemark kunstgressbane ble tildelt 2 415 000 kroner. Banen er bygget og tatt i bruk, og det er Dikemark idrettsforening som er søker og har fått tildelt midlene.
  • 7'er-banen i Vollen idrettspark ble tildelt 1 000 000 kroner. Banen er bygget og tatt i bruk, og det er Vollen Ungdomslag som har søkt og fått tildelt midlene.

586 000 kroner til Nærmiljøanlegg

I tillegg til tilskudd til idrettsanlegg, har Asker også fått midler til nærmiljøanlegg fra spillemidlene.
Disse er:

  • Vollen frisbee-golf - med Vollen Ungdomslag som søker - ble tildelt 137 000 kroner. Banen er bygget og tatt i bruk.
  • Landøya ungdomsskole fikk tilskudd til to prosjekter; klatrepark (206 000 kroner) og ballbinge (243 000 kroner).

Tiltakene på Landøya ungdomsskole utføres i forbindelse med den pågående byggingen av ny skole

Mennesker som spiller Frisbee-golf
Frisbee-banen i Vollen idrettspark - i regi av Vollen ungdomslag - var ett av nærmiljøanleggene som fikk spillemidler i 2018. Foto: Knut Førsund/VUL.