Administrasjon

Kim Stian Gjerdingen Bakke, rektor
Telefon: 66 76 81 04, 41 43 41 01
E-post: kim.stian.bakke@asker.kommune.no

Eli Engstad Risa, avdelingsleder musikk
Telefon: 66 76 81 01
E-post: eli.engstad.risa@asker.kommune.no

Ingrid Røstad Ness, avdelingsleder musikk, DKSS koordinator
Telefon: 66 76 81 15
E-post: ingrid.rostad.ness@asker.kommune.no

Suzanne Bjørneboe, avdelingsleder dans, teater og visuell kunst                        Telefon: 66 76 81 18 E-post: suzanne.bjorneboe@asker.kommune.no

Karin Aubert, konsulent Telefon: 66 76 81 00
E-post: karin.aubert@asker.kommune.no

Siri R. Christofersen, konsulent økonomi
Telefon: 66 76 81 02
E-post: siri.r.christofersen@asker.kommune.no

Siri Forberg, DKS koordinator
Telefon: 66 76 81 06
E-post: siri.forberg@asker.kommune.no

Marianne Schwarz, koordinator dans.                                                                        E-post: marianne.schwarz@asker.kommune.no