Hunder kan bare være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte. Det er ordinær båndtvang i tiden fra og med 1. april til og med 20. august (hundeloven §6).

Asker har i tillegg en lokal forskrift om hundehold som inneholder bestemmelser om utvidet båndtvang. Der presiseres blant annet båndtvang til 20. september i skogområder der bufe beiter (Vestmarka).

I tettbygde strøk er det i Asker båndtvang hele året. For kart over tettbebygd strøk henvises det til Statistisk sentralbyrå

I båndtvangsperioden er det to områder der hunder kan slippes løs på inngjerdete områder. Dette er Semsvann hundejorde og Vollen hundejorde.