Semsvannet er Askers mest populære turområde og spesielt på høsten er det mange som ønsker å oppleve de fine høstfargene rundt vannet. Når mange tar turen dit med bil samtidig, medfører det utfordringer med fulle parkeringsplasser. Noen blir derfor fristet til å parkere utenom de oppmerkede parkeringsplassene, for eksempel i Holtmarks vei. Slik parkering er ikke bare til hinder for beboere og andre brukere, men kan i verste fall medføre at brannbiler og andre utrykningskjøretøyer ikke kommer forbi.

Velkommen til Askers mest brukte friluftsområde! Det er plass til mange mennesker ved Semsvannet, men ikke like mange biler. Vi oppfordrer alle til å respektere parkeringsreglene, og minner om parkeringsmulighetene ved Jansløkka skole og Sem Grendehus.

Vi oppfordrer folk til kun å benytte merkede parkeringsplasser og ikke parkere i veibanen.

De fleste kjenner parkeringsplassen i Holtmarks vei, men hvis det er fullt der, finnes gode alternativer i området.  Fra utfartsparkeringen i svingen i Semsveien, før Sem Gjestegård, kan du gå på blåmerket sti gjennom eplehagene opp til Hajemveien.

Det er også parkeringsmuligheter ved Sem Grendehus. Herfra kan du gå på gårdsveien (også blåmerket) gjennom Store Berg gård opp til Semsvannet.

God tur!