Det er ingen småbåthavner i kommunal regi i Asker kommune. Men det er ca. 4 700 plasser organisert gjennom båtforeninger, sameier, vel eller firmaer. Ta kontakt med disse hvis du har behov for båtplass i Asker.

Hvis du ikke er fornøyd med avfallshåndteringen i Askers småbåthavner, kan det meldes kommunen gjennom AskerDialogen. Du kan også fylle ut avviksskjema og sende det til den aktuelle båthavnen eller til Natur og idrett.