Eneste gjestehavn i Asker med gjestehavnfasiliteter drives av Vollen Marina.

I tillegg finnes kommunale tilleggingsbrygger ved Holmenskjæret og øst på Hvalstrand Bad hvor båtgjester er velkomne til å ligge fortøyd en dag for å bruke tilbudene i området. Det er ingen avgifter på de to kommunale bryggene, men heller ikke strøm, vann eller andre fasiliteter. Det er gode dybdeforhold på begge bryggene.

Oversiktskart