Takk for i år! Siste driftsdag med preparering og nedkjøling på Risenga kunstisbane var onsdag 15. mars. Vi sees i november!

Åpningstider:

Når vi etterhvert igjen bare har en prepareringsmaskin, vil det bli forandringer i åpningstidene.

Det er ikke lov å bruke kølle/puck/ball på indre bane når det er organisert hurtigløpstrening i ytre bane.

Mandag

Åpent 09.00 - 16.00
Stengt for preparering 16.00 - 17.00
Åpent 17.00 - 22.30
Halv bane åpen 18.00- 19.30, deretter hel bane åpen frem til 22.30.

Tirsdag

Åpent 09.00 - 16.00
Stengt for preparering 16.00 - 17.00
Åpent 17.00 - 22.30.
Bare indre bane åpen 18.00- 20.30, deretter hele banen åpen frem til 22.30.

Onsdag

Åpent 09.00 - 16.00
Stengt for preparering 16.00 - 17.00
Åpent 17.00 - 22.30
Halv bane åpen 18.00- 19.30, deretter hel bane åpen frem til 22.30.

Torsdag

Åpent 09.00 - 16.00
Stengt for preparering 16.00 - 17.00
Åpent 17.00 - 22.30.
Bare indre bane åpen 18.00- 20.30, deretter hele banen åpen frem til 22.30.

Fredag

Åpent 09.00 - 16.00
Stengt for preparering 16.00 - 17.00
Åpent 17.00 - 22.30

Lørdag

Åpent 10.00 - 22.30
Bare indre bane åpen 10.00 - 11.30, deretter hele banen åpen frem til 22.30.

Søndag

Åpent 10.00 - 22.30
Bare indre bane åpen 10.00 - 11.30, deretter hele banen åpen frem til 22.30.

Adgangsforbud når det er ispreparering

Det er forbundet med stor fare å bevege seg ut på isen under prepareringen som foregår på hverdager mellom kl 08.00 - 09.00 og 16.00 - 17.00 og 08.00 - 10.00 på lørdag og søndag. Ismaskinene er tunge og har svært lang bremselengde, i tillegg har føreren begrenset utsikt. Respekter adgangsforbudet under prepareringen, det er for din egen sikkerhets skyld!

Hurtigløpstrening

Når det er hurtigløpstrening i ytre bane, er det viktig for ens egen sikkerhet å følge vaktenes anvisninger. Løperne kommer fort og skøytene er skarpe, så banen skal krysses bare der vaktene anviser. 

Husk at det ikke er lov å bruke kølle/puck/ball på indre bane når det er organisert hurtigløpstrening i ytre bane.

Vi oppfordrer samtidig publikum til å unngå å ake ned på kunstisbanen da dette medfører mye grus på banen.