• Alle som oppholder seg i bade- og svømmeanlegget må rette seg etter de ansvarliges anvisninger.
 • All bading foregår på eget ansvar.
 • Berusede eller støyende personer, samt personer med smittsomme sykdommer, kan bortvises.
 • Før du bader, og etter toalettbesøk, må hele kroppen vaskes med såpe. Det er spesielt viktig at hårveksten blir vasket. Dette for å unngå forurensning av badevannet. Badetøyet skal være rent og tas på etter kroppsvasken. Det er ikke tillatt å bade med undertøy.
 • Gjester som av kulturelle eller religiøse forhold ønsker å bade i langt tøy som dekker hele kroppen, må vaske hele kroppen, inkludert håret, og iføre seg rent tøy som dusjes før de inntar bade- og svømmeanlegget.
 • Gjenstander som for eksempel glass, nåler, plaster, vatt og tyggegummi kan føre til skade på personer og anlegg og må ikke tas med inn i anlegget.
 • Snorkel skal ikke brukes i bassengene.
 • Store private badeleker kan ikke brukes i svømmehallen.
 • Av plasshensyn må barnevogner settes igjen på barnevognparkeringen nede under trappen.
 • Barn som kommer alene må være over 12 år og svømmedyktige. Barn under 12 år må ha følge med svømmedyktig person over 18 år og den voksne må være med i vannet.
 • Barn under 6 år må ha en voksen med i familiesklia. Fartssklia er kun tillatt for barn over 6 år.
 • Våte fliser blir svært glatte. Det skal ikke løpes i bassengområdet.
 • Du må aldri trekke noen under vann eller stupe på noen som oppholder seg i bassenget. Du skal heller ikke stupe eller hoppe fra bassengkanten.
 • Lånt utstyr må leveres tilbake umiddelbart etter bruk.
 • Asker kommune er ikke ansvarlig for bortkomne gjenstander.
 • Overtredelse av reglene kan medføre erstatningansvar eller bortvisning fra anlegget.