Idrettslag som driver sine egne anlegg kan søke tilskudd til drift og vedlikehold av disse.

Hva det gis tilskudd til

Tilskudd gis til driftsutgifter som strøm, fyring, vann, forsikringer, renhold og tilsynsvakter på anleggene.

I tillegg kan tilskuddet benyttes til å hjelpe idrettslag som har egne, private anlegg med støtte til løpende vedlikehold og mindre vedlikeholdsoppgaver.

Om søknaden

Tilskudd til private anlegg beregnes på grunnlag av revidert regnskap foregående år og inneværende års budsjett, og av vedlikeholdsplaner - vedlagt enkle kostnadsoverslag. Dette må derfor sendes inn sammen med søknaden.

Søknadsfrist er 31. mars.

Gå til søknadsskjema.

Se flere detaljer i retningslinjene.