Viltpåkjørsler varsles til politiet på telefon 02800 eller Faglig råd for viltstell (tidligere Viltnemnda) på telefon 474 69 578.  Politiet vil da kontakte de kommunale ettersøksmannskapene som deretter vil undersøke om viltet er skadet eller ta seg av dødt vilt.

Ved en viltpåkjørsel er det viktig å huske på å merke ulykkesplassen nøye. Et klart merke legges / henges ved siden av veien for å markere hvor dyret forsvant (fluktretningen).

Kontakt politi eller kommunale ettersøksmannskaper før du forlater ulykkesplassen. Det er mye enklere å forklare hvor du er, hvordan det ser ut på stedet og hvor dyret forsvant når du er på ulykkesplassen.

Døde dyr

Ved funn av døde dyr langs riks- og fylkesveier, tar man kontakt med Statens vegvesen på telefon 22 07 30 00.