Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

Totalt antall resultater: 10

 • Styrer, råd og utvalg:
  Råd for personer med funksjonsnedsettelse
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0016/20

  Beskrivelse:
  Temaplan digitalisering og smart teknologi - mandat og rammer
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Eldrerådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0016/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll fra Eldrerådets møte 08.06.2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Klageutvalget
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0016/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll 25.06.20
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Ungdomsrådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0016/20

  Beskrivelse:
  Mandat for planarbeid temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for samfunnstjenester
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0016/20

  Beskrivelse:
  Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for medborgerskap
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0016/20

  Beskrivelse:
  Harmonisering av tjenester i Aktiv fritid
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for oppvekst
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0016/20

  Beskrivelse:
  Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Kommunestyret
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0016/20

  Beskrivelse:
  Midlertidig endring i delegeringsreglementet
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for plan og byggesak
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0016/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll fra møte i utvalg for plan og byggesak 05.02.2020.
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Formannskapet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0016/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll formannskapet (ekstraordinært) 28.01.2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken