Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

Totalt antall resultater: 10

 • Styrer, råd og utvalg:
  Eldrerådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0017/20

  Beskrivelse:
  Temaplan digitalisering og smart teknologi - mandat og rammer
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Råd for personer med funksjonsnedsettelse
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0017/20

  Beskrivelse:
  Høring om ny forskrift for TT- ordningen i Viken fylkeskommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Klageutvalget
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0017/20

  Beskrivelse:
  Klage over avslag på søknad om startlån og tilskudd
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Ungdomsrådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0017/20

  Beskrivelse:
  Temaplan for kultur 2021 - 2033 - Mandat og rammer
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for samfunnstjenester
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0017/20

  Beskrivelse:
  Vollen skole - utvidelse av spesialavdelingen Smia
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for medborgerskap
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0017/20

  Beskrivelse:
  Henvendelse om tilleggsbevilgning til Sletta kunstgressbane
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for oppvekst
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0017/20

  Beskrivelse:
  Temaplan barnehage- og skolekapasitet - endret fremdriftsplan
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Kommunestyret
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0017/20

  Beskrivelse:
  Reguleringsplan for Hovtun - sluttbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for plan og byggesak
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0017/20

  Beskrivelse:
  Forslag til reguleringsplan for Vollen sentrum - nordre del - sluttbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Formannskapet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0017/20

  Beskrivelse:
  Økonomireglement for Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken