Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

Totalt antall resultater: 4

 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for samfunnstjenester
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0035/20

  Beskrivelse:
  Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv.
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for plan og byggesak
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0035/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll fra møte i utvalg for plan og byggesak 27.05.2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Kommunestyret
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0035/20

  Beskrivelse:
  Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer 2021 - 2024
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Formannskapet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0035/20

  Beskrivelse:
  Vestre vei - Utskifting av kommunalt vann- og avløpsanlegg
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken