Asker kommune har en rekke friområder og grøntarealer rundt i kommunen der det dessverre kastes mye søppel. Hver vår er det derfor behov for rydding på disse områdene.

Vårdugnad 2017

I den forbindelse legges det til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader for lag og foreninger som kunne tenke seg å ta i et tak for fellesskapet. Dugnadsinnsatsen godtgjøres med 100 kroner/time per person. Barn og unge under 16 år som deltar med arbeidsinnsats godtgjøres med 50 kroner/time.

Timelister må vedlegges etter endt arbeid for å få betalt for jobben.
Dersom dugnadsarbeidet overskrider angitt makspris for området, blir det ikke dekket for dugnad utover den fastsatte makspris (se vedlagte oversikt for aktuelle områder).

Lag og foreninger som gjennomfører dugnadsoppgaver må selv stille med nødvendig redskap som søppelposer, hansker og annet de trenger til dugnadsoppgaven.

Hvordan melder man seg på dugnaden?

Se påmeldingslisten med de ulike områdene. Skriv direkte inn i lista på det eller de områdene dere ønsker å rydde. Områdene tildeles ved loddtrekning.

Lista sendes til: Asker kommune, Natur og idrett, Postboks 353, 1372 Asker
eller til Tomas Westly.

Frist for tilbakemelding er 27. mars 2017.

Strandryddedagen 6. mai

Ved gjennomføring av vårdugnaden er det ønskelig at en større del av innsatsen langs kysten skal skje gjennom Strandrydderdagen. Strandryddedagen er en aksjon som organiseres via prosjektet «Hold Norge Rent» og organisasjonen Avfall Norge.

Strandryddedagen er basert på frivillig innsats og det gis ikke økonomisk godtgjøring for ryddearbeidet, men det betales godtgjørelse for bemanning av ryddestasjonene.

I 2017 er Strandryddedagen satt til lørdag 6. mai. Vi oppfordrer alle innbyggere i Asker til å bli med på Strandryddedagen!