Asker kulturskole

Asker kulturskole har en rekke undervisningstilbud i musikk, teater og visuelle kunstfag, hovedsakelig for barn og unge fra 0-19 år. Kulturskolen har også tilrettelagt undervisning.

I tillegg til undervisning, har kulturskolen har ansvaret for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken i Asker.

Følg oss på Facebook for å se hva som skjer.

Skolekorpsene kjøper sine dirigenttjenester gjennom Asker kulturskole, og alle musikantene i skolekorpsene i Asker får sin instrumentopplæring i kulturskolen. Kontaktinformasjon til korpsene finner du i oversikten over lag og foreninger i Asker (velg «kulturforening» under kategori).»

Kontakt

Telefon

66 76 81 00/02

E-post

kulturskolen@asker.kommune.no

Besøksadresse

Askerveien 19
1384 Asker