Asker kulturskole

Asker kulturskole har en rekke undervisningstilbud i musikk, teater og visuelle kunstfag, hovedsakelig for barn og unge fra 0-19 år. Alle som spiller i skolekorpsene i Asker får sin instrumentopplæring i kulturskolen. Kulturskolen har også tilrettelagt undervisning. 

Her finner du oversikt over undervisningstilbudene og søknadsskjema.

Følg oss på Facebook for å se hva som skjer.

Temaplan

Temaplan for Asker kulturskole 2017-2020 ble enstemmig vedtatt i Asker kommunestyre 23.05.2017. Temaplanen sier blant annet at Nasjonal rammeplan for kulturskolen "Mangfold og fordypning" legges til grunn for videre drift og utvikling av Asker kulturskole. I planen kan du også lese om kulturskolens satsningsområder i årene fremover. Tiltakene i planen søkes innarbeidet i kommunens Handlingsprogram 2018-2020.

Askerspillet - "Vindusflørt"

Askerspillet settes opp annethvert år på Østre Asker Gård. Spillet forteller om gården og Asker-bygda fra 1500 tallet og fram til i dag. Årets forestilling ble oppført 20. -21. mai med over 200 utøvere, og ble sett av ca 500 publikummere. Her kan du se noen smakebiter.

Kontakt

Telefon

66 76 81 00

E-post

kulturskolen@asker.kommune.no

Besøksadresse

Askerveien 19
1384 Asker