Nyetablerte organisasjoner som ikke har rett på fullt driftstilskudd, kan tildeles et skjønnsmessig etableringstilskudd.

Som vedlegg til søknadsskjemaet, må det legges ved følgende dokumentasjon:

  • konstituering og vedtekter
  • dokumentasjon som tilsier at all aktivitet hvor barn og unge er involvert er rusfri
  • medlemsliste (minst 10 medlemmer i aldersgruppen 6 -19 år)

Søknadsfrist fortløpende gjennom året.

Gå til søknadsskjemaet.

Se flere detaljer i retningslinjene.