Tilskudd til at barn og unge selv skal ta initiativ, planlegge og gjennomføre tiltak.

Formål

Prøv Selv skal bidra til at barn og unge selv skal ta initiativ, planlegge og gjennomføre tiltakene.

Hvem kan søke

Barn og ungdom bosatt i Asker kommune, i alderen 10-20 år, kan søke om tilskudd til å gjennomføre egne ideer! Dette kan være å lage en avis, sette opp et teaterstykke, lage en liten film/video, bygge hytte, lage "mekkeverksted", hobbyverksted osv.

Om søknaden

Enkelttilskudd kan ikke overstige kr 5 000, og det det gis ikke tilskudd til innkjøp av dyrt teknisk utstyr som for eksempel videokamera og musikkanlegg.

Det er ingen søknadsfrist - midler kan søkes fortløpende hele året.

Gå til søknadsskjema her.

Se flere detaljer i retningslinjene.