Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner under arbeid

Dette er områdeplaner, detaljreguleringsplaner og kommunedelplaner som kommunen arbeider med, men som for tiden ikke ligger ute på høring.