Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner under arbeid

Dette er områdeplaner, detaljreguleringsplaner og kommunedelplaner som kommunen arbeider med, men som for tiden ikke ligger ute på høring.