Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner under arbeid

Dette er områdeplaner, detaljreguleringsplaner og kommunedelplaner som kommunen arbeider med, men som for tiden ikke ligger ute på høring.